Wyszukiwanie

pl

Potrzebujesz porady? +48 126 006 980

(Pn–Pt 8:00–16:30)

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Postanowienia ogólne

Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas priorytetem. Sporządziliśmy niniejszą Politykę przetwarzania danych osobowych, aby poinformować Państwa, jako naszych klientów, w jaki sposób Rock Point jako (zwany dalej „Administratorem danych” lub „my” ) gromadzi, przechowuje i dalej przetwarza Państwa dane osobowe w związku ze sprzedażą naszych produktów i świadczenie powiązanych usług.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wywiązania się z naszych zobowiązań umownych, którymi jesteśmy związani. Sprzedając nasze produkty ciążą na nas także pewne obowiązki prawne, które obejmują przetwarzanie danych osobowych i przechowywanie ich przez określony czas.

Poprzez niniejszą Politykę prywatności chcemy przekazać Ci informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe (patrz rozdziały 3 do 6 poniżej), a także o Twoich prawach i możliwościach ich egzekwowania (patrz rozdział 5 poniżej).

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w szczególności naszych klientów i innych osób, których dane osobowe możemy przetwarzać.

Zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszymi Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Rock Point as z siedzibą pod adresem Vrážská 1507, 153 00 Praha 5 - Radotín, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, plik 7747, IČ (REGON): 26707233, : DIČ (NIP): CZ26707233.

Razem ze spółką Rock Point as są współadministratorami spółek Outdoor Concept as i Hannah Czech as, które wchodzą w skład grupy. W szczególności Outdoor Concept as, Americká 54, 30100 Plzeň, IČ (REGON): 29093724, DIČ (NIP): CZ2909372; Hannah Czech as, Americká 54, 30100 Pilzno, IČ (REGON): 26383519, DIČ (NIP): CZ26383519. Zwany dalej „Administratorem Danych” .

Administrator wyznaczył menedżera ds. ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:

Adres: Americká 54, 30100 Pilzno

Telefon: +420 379 200 602

Adres e-mail: eshop@rockpoint.pl

Należy pamiętać, że w przyszłości możemy zmienić te dane kontaktowe. Aktualne dane kontaktowe zawsze znajdziesz w aktualnej wersji niniejszej Polityki Prywatności.

3. Przetwarzanie danych osobowych podczas sprzedaży towarów

Abyśmy mogli dostarczać Ci nasze towary i świadczyć usługi z tym związane, musimy poznać i dalej przetwarzać Twoje dane osobowe. Przetwarzamy dane osobowe głównie w celu zawarcia i realizacji stosunku umownego (w tym negocjacji przed zawarciem umowy), a podstawą prawną takiego przetwarzania jest zatem realizacja umowy lub nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności w przypadku, gdy Klientem jest osobą prawną i przetwarzamy dane osobowe jej osób kontaktowych.

Sprzedaż towarów

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu dostawy towarów i zarządzania relacjami z Tobą. Niektóre dane, które posiadamy na Twój temat, przetwarzamy nawet po zakończeniu umowy. W szczególności przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

· Sprzedaż towarów i usług z nimi związanych. Przetwarzamy dane osobowe podczas sprzedaży towarów klientom i świadczenia usług z tym związanych. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o podstawę prawną wykonania umowy i/lub nasz prawnie uzasadniony interes. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres trwania stosunku umownego lub przez okres obowiązywania gwarancji na towar oraz przez okres przedawnień, jeżeli potrzeba dłuższego przechowywania nie wynika z innych celów przetwarzania.

· Płatności. Płatności na naszej stronie internetowej realizowane są za pośrednictwem zewnętrznej bramki płatniczej. Dlatego też mamy dostęp do Twoich danych płatniczych jedynie w zakresie pierwszych 6 i ostatnich 4 numerów Twojej karty płatniczej, którą zapłaciłeś za zakup. Nie przetwarzamy innych danych dotyczących Twojego sposobu płatności.

· Reklamacje  Jeżeli Klient uważa, że wykonanie Administratora Danych Osobowych wykazuje wady, ma on prawo do reklamacji towaru lub usługi zgodnie z właściwymi przepisami prawa cywilnego oraz zgodnie z Regulaminem reklamacji i Warunkami handlowymi . Rozpatrywanie reklamacji stanowi część wykonania umowy w ramach relacji pomiędzy Tobą a Administratorem Danych Osobowych, a obowiązek rozpatrywania reklamacji wynika także z przepisów prawa.

· Wsparcie klienta. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub w inny sposób, będziemy przechowywać podane przez Ciebie dane do czasu rozpatrzenia Twojego żądania oraz tak długo, jak będzie to konieczne do obrony lub dochodzenia naszych roszczeń prawnych.

· Wysyłanie przypomnień. Jeżeli należna faktura za wybrany przez Ciebie towar nie zostanie opłacona w terminie, możemy wysyłać Ci upomnienia do czasu jej uregulowania.

· Ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń prawnych. Po zakończeniu stosunku umownego, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy zachować niektóre Twoje dane osobowe także przez okres przedawnienia, którego przetwarzanie jest niezbędne do ochrony naszych praw i ewentualnej obrony roszczeń prawnych roszczeń, w tym odzyskanie zaległych płatności.

· Dokumenty księgowe i podatkowe . Niektóre dane osobowe mogą znajdować się na dokumentach księgowych (w szczególności na fakturach). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. ustawą o rachunkowości czy ustawą o podatku od towarów i usług) jesteśmy zobowiązani przechowywać te dokumenty przez okres do 10 lat. Dlatego też, jeśli mamy prawny obowiązek archiwizacji tych dokumentów, przechowujemy wraz z nimi również Twoje dane osobowe wymienione w odpowiednim dokumencie podatkowym.

W powyższych celach przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz w ramach umowy. Są to w szczególności następujące dane:

· dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, dane do dostawy i rozliczeniowe);

· dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu);

· dane o spełnieniu świadczenia (dane o dostarczonych towarach i usługach, historia płatności);

· pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry z Twojej karty płatniczej;

· Numer konta bankowego

Konto klienta i klub lojalnościowy

Jeżeli zdecydujesz się na założenie konta klienta, Twoje dane osobowe wykorzystujemy również w celu zarządzania klubem lojalnościowym , którego członkiem stajesz się w momencie założenia konta klienta w internecie lub w sklepie.

Jeśli nie chcesz już być członkiem naszego klubu lojalnościowego, daj nam znać. Usuniemy Twoje konto klienta i nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu. W takim przypadku utracisz jednak punkty zdobyte w programie lojalnościowym.

Jeżeli nie zalogujesz się na swoje konto klienta przez okres dłuższy niż 3 lata lub nie dokonasz w tym czasie żadnych dalszych zakupów, skontaktujemy się z Tobą i zapytamy, czy chcesz nadal prowadzić swoje konto klienta. Jeśli powiesz nam, że nie, usuniemy Twoje dane osobowe, chyba że będzie istniał inny powód prawny do ich przechowywania i nie będziemy już uważać Cię za naszego klienta.

W powyższych celach, na potrzeby zarządzania klubem lojalnościowym, wykorzystujemy w szczególności następujące dane osobowe:

· dane identyfikacyjne (w szczególności imię, nazwisko, dane do wysyłki i rozliczenia);

· dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu);

· dane o zdobytych punktach w ramach programu lojalnościowego;

· Historia transakcji

Komunikacja marketingowa

Ponadto, na podstawie Twojej zgody, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu wysyłania ofert marketingowych i innej komunikacji biznesowej, w szczególności w celu wysyłania wiadomości o naszych towarach i usługach oraz innej komunikacji biznesowej związanej z naszymi towarami i usługami. Są to głównie wiadomości i oferty, które mogą być dla Ciebie istotne na podstawie Twoich poprzednich zakupów i wybranych preferencji. Możemy również wysyłać Ci komunikaty związane z Twoim zakupem (np. instrukcje montażu) lub przypomnienia dotyczące niedokończonego zakupu. Będziemy przesyłać Ci wiadomości i podobne komunikaty biznesowe za pośrednictwem Twoich danych kontaktowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Twoja zgoda, która jest dobrowolna, możesz ją w każdej chwili odwołać i którą możesz nam udzielić podczas rejestracji konta klienta. Dane w tym celu przetwarzamy przez okres obowiązywania zgody lub do czasu jej wycofania. Jeżeli wycofasz zgodę na to przetwarzanie, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w celu przesyłania komunikacji marketingowej.

W ograniczonym zakresie, jako istniejący klient, możemy kontaktować się z Tobą bez Twojej zgody w celu zaoferowania naszych produktów lub usług, które są powiązane z produktami lub usługami, które już u nas kupiłeś. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w ograniczonym zakresie niezbędnym do przesłania odpowiedniej oferty. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na informowaniu naszych klientów o naszych podobnych produktach i usługach. Jeśli wyrazisz sprzeciw lub sprzeciw wobec takiego przetwarzania, zostanie ono natychmiast zakończone.

W powyższych celach, aby móc przesyłać Państwu odpowiednie komunikaty marketingowe, wykorzystujemy w szczególności następujące dane osobowe:

· dane identyfikacyjne (w szczególności imię, nazwisko);

· dane kontaktowe (adres e-mail, adres do korespondencji);

· dane o towarach i usługach, które Ci dostarczyliśmy;

· dane o wybranych przez Ciebie preferencjach

 

W ramach sezonu wyprzedażowego możemy organizować konkursy konsumenckie. Jeżeli zgłosisz się do udziału, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w takim konkursie i jego oceny, w tym danych, na których opiera się konkurs (np. dane zakupowe, odpowiedzi na pytania merytoryczne itp.) Przetwarzanie Twoje dane w związku z organizacją konkursów opierają się na zgodzie, którą uzyskujemy rejestrując się do konkursu. W każdej chwili możesz odwołać zgodę na udział w konkursach organizowanych przez naszą firmę, zrezygnować z udziału w konkursie, a my zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych.

W tych celach wykorzystujemy w szczególności następujące dane osobowe:

· dane identyfikacyjne (w szczególności imię, nazwisko);

· dane kontaktowe (adres e-mail, adres do korespondencji)

· data urodzenia (jeśli wymaga tego charakter konkursu)

Analiza ruchu na stronie

Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy plików cookie, czyli małych plików danych przechowywanych na dysku twardym Twojego komputera. Używamy plików cookies, aby lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej witryny i ją zoptymalizować. Pliki cookie mogą nam na przykład powiedzieć, czy odwiedziłeś naszą witrynę w przeszłości lub czy jesteś nowym gościem.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej usunąć wszystkie pliki cookies z dysku swojego komputera, zablokować ich odbiór lub pracować w tzw. trybie anonimowym, gdzie pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu okna przeglądarki. Zamknięte. Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w pomocy swojej przeglądarki internetowej, w rozdziale poświęconym plikom cookies:

· Przeglądarka Chrome

· Firefox

· Microsoft Edge i Microsoft Internet Explorer

· Safari

Szczegółowy opis poszczególnych kategorii plików cookies

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES (TYP 1)

Podstawowe pliki cookies są niezbędne, aby nasza witryna mogła wykonywać swoje podstawowe funkcje. Te pliki cookie umożliwiają poruszanie się po stronach i korzystanie z potrzebnych elementów, np. dostęp do bezpiecznych obszarów stron, zawartość koszyka, logowanie użytkownika itp. Bez tych plików cookie nie bylibyśmy w stanie świadczyć usług umożliwiających działanie te strony.

Do tej kategorii należą następujące pliki cookie:

· identyfikacja Twojej wizyty (sesji)

· identyfikacja koszyka

ANALITYCZNE I WYDAJNOŚCIOWE PLIKI COOKIES (TYP 2)

Wydajne pliki cookie zbierają anonimowe informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Te pliki cookies pokazują nam, jak odbywa się interakcja pomiędzy osobami odwiedzającymi naszą stronę internetową, gdyż dają nam podstawę do zbiorczej analizy naszej działalności biznesowej – informacji o odwiedzanych obszarach, czasie spędzonym na stronach i występowaniu ewentualnych problemów, np. raporty o błędach. Informacje te pomagają nam ulepszać działanie naszej witryny internetowej. Te pliki cookies nie mogą zbierać informacji o aktywności użytkownika na innych stronach internetowych.

Do tej kategorii należą następujące pliki cookie:

· identyfikator dla Google Analytics ( więcej informacji )

· identyfikator systemu analitycznego Hotjar ( więcej informacji )

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIES (TYP 3)

Te pliki cookie umożliwiają poprawę komfortu i wydajności strony internetowej oraz udostępniają różne funkcje. Na przykład ustawienia językowe mogą być przechowywane w funkcjonalnych plikach cookie.

Do tej kategorii należą następujące pliki cookie:

· informacja o wyrażeniu/odmowie zgody na przetwarzanie plików cookies dla celów reklamy ukierunkowanej

· informacja o możliwości ustawienia poziomu zgody na przetwarzanie plików cookies

PLIKI COOKIES DLA REKLAMY CELOWANEJ I REMARKETINGU (TYP 4)

Te pliki cookie służą do wyświetlania reklam odpowiednich dla użytkownika i jego zainteresowań. Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane do zapisywania i pomiaru skuteczności kampanii reklamowej, z którą Klient spotkał się podczas wizyty na określonej stronie internetowej. Dzięki temu możliwa jest także lepsza komunikacja z potencjalnymi reklamodawcami. Nasza firma wykorzystuje tego typu pliki cookies w celach marketingowych (przy pierwszej wizycie na naszej stronie masz możliwość wyrażenia zgody na używanie tych plików cookies). Za Twoją zgodą będziemy wykorzystywać uzyskane informacje do analizy Twojego zachowania na naszej stronie internetowej, a także do wyświetlania konkretnych reklam niektórych naszych produktów. Uważamy, że ta funkcja jest dla Ciebie korzystna, ponieważ będziemy wyświetlać Ci tylko reklamy i treści odpowiadające Twoim zainteresowaniom.

Do tej kategorii należą następujące pliki cookie:

· targetowana reklama Google (Adwords, DoubleClick, Analytics) ( więcej informacji )

· Ukierunkowana reklama na Facebooku ( więcej informacji )

 

PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE

W naszych kampaniach marketingowych dokonujemy profilowania i zautomatyzowanego przetwarzania wyłącznie w celu ukierunkowanej oferty naszych towarów i usług – chcemy zaoferować Ci to, co dla Ciebie istotne, a nie obciążać Cię niepotrzebnymi rzeczami. Nie stosujemy profilowania ani zautomatyzowanego przetwarzania w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływałyby dla Ciebie skutki prawne lub w jakikolwiek istotny sposób na Ciebie wpływały.

4. Bezpieczeństwo, udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

Jesteśmy świadomi wagi Twoich danych osobowych, dlatego wdrożyliśmy i utrzymujemy niezbędne odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, kontrole wewnętrzne oraz procesy bezpieczeństwa informacji zgodnie z najlepszą praktyką biznesową odpowiadające potencjalnemu ryzyku dla Ciebie jako administratora danych. temat. Jednocześnie bierzemy pod uwagę stan rozwoju technologicznego, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową utratą, zniszczeniem, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Do środków tych zalicza się w szczególności środki zapewniające bezpieczeństwo fizyczne, szkolenia pracowników, regularne tworzenie kopii zapasowych, procedury odzyskiwania danych i zarządzania incydentami, ochronę oprogramowania urządzeń, na których przechowywane są dane osobowe itp.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach opisanych powyżej, możemy udostępniać podmiotom trzecim świadczącym określone usługi związane ze świadczeniem naszych usług, w szczególności np. wsparcie administracyjne, dostarczanie narzędzi programowych itp. Osoby te są w pozycja podmiotów przetwarzających dane osobowe. W szczególności możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

· z innymi firmami powiązanymi z Rock Point as w celu wsparcia administracyjnego w zakresie świadczenia usług oraz wspólnego świadczenia niektórych usług i innych czynności przetwarzania, przy czym przekazujemy w ten sposób dane w szczególności firmie Outdoor Concept as, która jest częścią grupy i jest również definiowany jako wspólny administrator 

· z firmami, z których narzędzi korzystamy zwłaszcza w usługach online, dzięki czemu możemy zaoferować Państwu produkty bezpośrednio szyte na miarę. Te firmy to:

w temacie Google

o Adform

o Facebooku

o Sherpas

o Mailkicie

· z firmami świadczącymi transport towarów takimi jak DHL group, Poczta Polska, InPost, Packeta, Zásilkovna

· z firmami zewnętrznymi organizującymi serwis i konserwację naszych produktów, które są przede wszystkim producentami lub dostawcami tych produktów, z którymi łączy nas relacja dostawca-klient

· z firmą zewnętrzną CEEEC Czechia, s.r.o. w celu wsparcia administracyjnego w zakresie świadczenia usług do spraw obsługi klienta.


Jeżeli w ramach swoich uprawnień organy władzy publicznej zwrócą się do nas z prośbą o udzielenie informacji, które mogą obejmować Twoje dane osobowe, będziemy zobowiązani, na podstawie przepisów prawa lub innych aktów prawnych, udostępnić Twoje dane osobowe podmiotowi niezbędnym zakresie.

Do niektórych Twoich danych osobowych wyjątkowo mogą mieć dostęp audytorzy zewnętrzni, doradcy podatkowi, przedstawiciele prawni, jeżeli jest to niezbędne w celu dochodzenia lub rozliczania roszczeń lub ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów lub zakładu ubezpieczeń w przypadku rozliczania zdarzeń ubezpieczeniowych .

Gwarancje przetwarzania

Zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z innymi podmiotami przetwarzającymi Twoje dane osobowe, które gwarantują co najmniej taki sam poziom ochrony Twoich danych osobowych, jak niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

5. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, masz prawo żądania informacji o sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do poprawiania danych, które o Tobie przetwarzamy jako administratora danych osobowych. W określonych przypadkach masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, masz także prawo dostępu do swoich danych osobowych lub ich przeniesienia (np. przeniesienia do innego usługodawcy). W niektórych przypadkach przysługuje Ci prawo do sprzeciwu, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli wcześniej udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Prawa indywidualne i sposób ich realizacji opisano bardziej szczegółowo poniżej.

Jak skorzystać ze swoich praw

Jeżeli skorzystasz z któregokolwiek z praw wynikających z niniejszego artykułu lub obowiązującego prawa, poinformujemy każdego odbiorcę, któremu przekazano takie dane zgodnie z rozdziałem 4 niniejszej Polityki, o takim skorzystaniu z praw, podjętych działaniach lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzanie, zgodnie z Twoją prośbą o przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka komunikacja jest możliwa i/lub nie wymaga nieuzasadnionego wysiłku.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw i/lub uzyskać odpowiednie informacje, możesz to zrobić za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w Rozdziale 2 niniejszej Polityki prywatności.

Jeżeli skorzystasz ze swoich praw, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych, które nam wcześniej udostępniłeś. Podanie takich danych jest niezbędne do sprawdzenia, czy rzeczywiście skierowałeś odpowiednie żądanie. Ustosunkujemy się do Ciebie w ciągu 30 dni od otrzymania Twojego żądania, jednakże w skomplikowanych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia tego terminu o kolejne 60 dni.

Korekta Twoich danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem masz prawo do poprawiania swoich danych osobowych, które nam udostępniasz. Możesz samodzielnie poprawiać swoje dane osobowe po zalogowaniu się na swoje konto klienta na stronie internetowej www.rockpoint.pl. .

Usunięcie Twoich danych osobowych

W każdej chwili możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych. Jeśli skontaktujesz się z nami z takim żądaniem, bez zbędnej zwłoki usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe, które posiadamy, chyba że nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych lub do ochrony naszych uzasadnionych interesów opisanych powyżej.

Wycofanie zgody

W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą nam przekazałeś, bez podawania przyczyny. W takim przypadku bez zbędnej zwłoki usuniemy Twoje dane osobowe i zadbamy o usunięcie również po stronie upoważnionych przez nas podmiotów przetwarzających.

Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Ujawnianie i przenoszenie Twoich danych osobowych

Masz prawo zażądać informacji, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe. Masz również prawo żądać, abyśmy udostępnili Ci dane osobowe, które nam przekazałeś oraz inne dane osobowe dotyczące Ciebie

Jeżeli żądasz przeniesienia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie realizacji umowy i/lub Twojej zgody, możesz poprosić nas o przekazanie ich bezpośrednio podmiotowi trzeciemu (innemu administratorowi danych), wskazanemu przez Ciebie w Twoim żądaniu, pod warunkiem, że że takie żądanie nie będzie miało negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób i będzie technicznie wykonalne.

Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. jeżeli przetwarzamy Twoje dane jako osoba kontaktowa naszego Klienta), masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacja. Jeżeli w takim przypadku nie wykażemy, że mamy ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami lub prawami i wolnościami lub jeśli nie wykażemy, że dane te są niezbędne do ustalenia, dochodzenia i obrony naszych roszczeń, wówczas nie przetwarzać dalej tych danych i bez potrzeby je usuniemy tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego w oparciu o prawnie uzasadniony interes, a Ty wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Ograniczenie przetwarzania

Jeżeli poprosisz nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, np. gdy kwestionujesz prawidłowość, zgodność z prawem lub potrzebę przetwarzania Twoich danych osobowych, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum (przechowywanie), i jeżeli ma to zastosowanie, będziemy je przetwarzać wyłącznie w celu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych, albo ze względu na ochronę praw innej osoby fizycznej lub prawnej, albo z innych ograniczonych powodów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli ograniczenie zostanie zniesione, a my nadal będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, poinformujemy Cię o tym bez zbędnej zwłoki.

Skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Strona internetowa biura: uodo.gov.pl

6. Aktualizacja polityki przetwarzania danych osobowych

Od czasu do czasu możemy modyfikować lub aktualizować niniejszą Politykę przetwarzania danych osobowych. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce przetwarzania danych osobowych zaczną obowiązywać z datą wejścia w życie po ich opublikowaniu pod następującym linkiem: www.rockpoint.pl/przetwarzanie danych osobowych/

O istotnych zmianach poinformujemy Cię na podany przez Ciebie adres e-mail przed datą wejścia zmian w życie.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 roku.

Porównanie produktów zamknij

Produkt został dodany do listy porównania.

Klub lojalnościowy

Skorzystaj z rabatu do 15% i wielu innych korzyści

Rabaty na zakupy do 15%

Na zwrot towaru masz aż 14 dni

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.